logo

Aktualności

Jakie dokumenty są potrzebne przy zakupie samochodu?

Zakup samochodu to znacznie więcej niż tylko wybranie pojazdu. Wymaga to również dopełnienia pewnych formalności i zebrania odpowiednich dokumentów. W tym artykule przedstawimy listę niezbędnych dokumentów, które będą Ci potrzebne przy zakupie samochodu.

  1. Dowód osobisty: Podstawowym dokumentem, który będzie Ci potrzebny, jest ważny dowód osobisty lub inny dokument tożsamości, który potwierdza Twoją tożsamość.
  2. Karta pojazdu: Kiedy już zakupisz samochód, sprzedający powinien przekazać Ci oryginalną kartę pojazdu, która jest oficjalnym dokumentem potwierdzającym rejestrację samochodu.
  3. Umowa sprzedaży: Umowa sprzedaży jest niezbędna, aby formalnie potwierdzić transakcję między Tobą a sprzedawcą. W umowie powinny znaleźć się informacje dotyczące samochodu, ceny, warunków sprzedaży i innych ustaleń.
  4. Dowód rejestracyjny: Dowód rejestracyjny jest dokumentem, który potwierdza rejestrację samochodu na Twoje nazwisko. Powinieneś otrzymać ten dokument od lokalnego urzędu komunikacji lub odpowiedniej instytucji rządowej.
  5. Polisa ubezpieczeniowa: Przed wyjazdem samochodem, konieczne jest posiadanie polisy ubezpieczeniowej odpowiedzialności cywilnej (OC) lub innej odpowiedniej polisy ubezpieczeniowej. Polisa powinna być na Twoje nazwisko i być aktualna.
  6. Przegląd techniczny: W niektórych jurysdykcjach samochody muszą przechodzić regularne przeglądy techniczne w celu potwierdzenia, że spełniają wymogi bezpieczeństwa i ekologiczne. Upewnij się, że samochód posiada aktualny przegląd techniczny, jeśli jest to wymagane w Twoim kraju.

Zakup samochodu wiąże się z pewnymi formalnościami i dokumentami. Upewnij się, że masz wszystkie niezbędne dokumenty, takie jak dowód osobisty, kartę pojazdu, umowę sprzedaży, dowód rejestracyjny, polisę ubezpieczeniową i ewentualny przegląd techniczny. To pomoże w zapewnieniu prawidłowej rejestracji i legalności Twojego nowego pojazdu.

loading